Light senzor (senzor okolitého svetla)

Light senzor
senzor okolitého svetla

Automatické nastavenie úrovne jasu displeja zaisťuje light senzor (senzor osvetlenia). Jeho úlohou je určenie aktuálneho osvetlenia v okolí, v ktorom sa práve nachádzame. Po zistení tejto hodnoty dôjde k väčšiemu prisvietenie, alebo naopak stmavenie displeja. Optimálna úroveň podsvietenia je určená tak, aby bolo všetko čo najviac čitateľné a spotreba elektrickej energie bola čo najmenšia. S rastúcim jasom rastie samozrejme aj spotreba energie. Ak klesne úroveň batérie pod danú hranicu, dôjde k zníženiu jasu na minimum, čo nám zaručí dlhšiu výdrž prístroja.

Ako svetelný senzor býva najčastejšie použitý fotorezistor. Jedná sa o elektrickú súčiastku, ktorá pracuje na princípe fotoelektrického javu. Svetlo, ktoré dopadá na hornú vrstvu súčiastky, narazí na elektróny, ktorým odovzdáva svoju energiu. Čím viac svetla dopadne, tým viac vznikne voľných elektrónov a súčiastka bude viac vodivá (bude klesať jej elektrický odpor). Riadiaci obvod podľa nameranej vodivosti určí aktuálne svetelné podmienky a nastaví jas.