Glonass

GLONASS

Ak vlastníte smartphone, pravdepodobne má GPS modul, ktorý používa k navigovaniu výhradne americké satelity na obežnej dráhe. Qualcomm prijímače začali používať aj ruské satelity GLONASS, ktoré poskytujú oveľa rýchlejšie a presnejšie určenie polohy. Faktom je, že GLONASS sa sústredí na severné zemepisné šírky (myslené Rusko). Preto poskytuje oveľa lepší príjem v severských krajinách.(Kanada) Rovnako ako GPS, ktoré používate práve teraz, nebude stáť príjem signálu GLONASS ani cent.

Na určenie polohy je potrebná viditeľnosť na štyri satelity, dostupnosť viacerých satelitov ale umožňuje zvýšiť presnosť buď výberom štyroch najlepších alebo použitím signálu všetkých satelitov. Hoci je presnosť Glonassu podľa dostupných informácií o niečo horšia ako presnosť GPS, súčasné použitie signálu zo satelitov GPS aj Glonassu umožňuje dosiahnuť lepšiu presnosť ako iba pri využití GPS.